น้ำนมโคแท้ รสจีด ยูเอชทีโครงการพระราชดำริ ตราวาริช

ประเภทผลิตภัณฑ์
สินค้าบริโภค
เลขที่รับรองฮาลาล
60 D581 003 1157
ชื่อผู้ผลิต
สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด
ที่อยู่
18 หมู่ 4 ต.บ้านป่าโจด-โคกตาดทอง ต.ค้อเขียว อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
ทะเบียนฮาลาลที่
กอท.อล. D584/2557
ผู้รับรอง
สำนักงานคณะกรรมการกลางฯ
วันที่รับรอง
1 พฤศจิกายน 2559
วันหมดอายุ
1 พฤศจิกายน 2560
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ส่วนประกอบสำคัญ
- น้ำนมโคแท้/Cow's Milk 100%
คำแนะนำในการบริโภค
- เก็บไว้ได้นานไม่ต้องแช่เย็น
- ควรบริโภคก่อนวันที่ระบุบนหลังกล่อง
- ควรดื่มให้หมดทันที หลังเปิดกล่อง
- ไม่เก็บไว้ในที่ร้อนจัด หรือสัมผัสแสงแดด
- ไม่บริโภคหากพบบรรจุภัณฑ์ชำรุด หรือผลิตภัณฑ์มีกลิ่น หรือรสชาติเปลี่ยนไป