ปลาเมคเคอเรลในซอสมะเขือเทส

ประเภทผลิตภัณฑ์
สินค้าบริโภค
เลขที่รับรองฮาลาล
43 243 033 0349
ชื่อผู้ผลิต
บริษัท ไอคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
ที่อยู่
195 หมู่ที่ 2 ถ.สำโรง-คลองด่าน ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
ทะเบียนฮาลาลที่
กอท.อล. 243/2549
ผู้รับรอง
คณะกรรมการกลางอิสลามฯ
วันที่รับรอง
1 มีนาคม 2560
วันหมดอายุ
1 มีนาคม 2561
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ส่วนประกอบโดยประมาณ (Ingredients)
  - ปลาแมคเคอเรล (Mackeral) 65 %
  - เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน(lodized Salt)  2.6%
  - ซอสมะเขือเทศ (Tomato souce)  30%
  - น้ำมันปาล์ม (Palm oil)  25 %
  - ใช้สารให้ความคงตัว (INS 412)
น้ำหนักสุทธิ 185 กรัม