ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร นิวทรี-โปร

ประเภทผลิตภัณฑ์
สิ
เลขที่รับรองฮาลาล
13 F010 001 0659
ชื่อผู้ผลิต
บริษัท โควิท เคทท์ อินเตอร์เนชั่นแนน (ประเทศไทย)จำกัด
ที่อยู่
9/18 หมู่ 5 ต.คตลองหนึ่ง อ.คอลหลวง จ.ปทุมธานี 12170
ทะเบียนฮาลาลที่
กอท.ฮล. F010/2559
ผู้รับรอง
คณะกรรมการกลางอิสลามฯ
วันที่รับรอง
1 มิถุนายน 2559
วันหมดอายุ
1 มิถุนายน 2560
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ส่วนประกอบสำคัญ / Active Ingredieants
  - โปรตีนสกัดจากถั่วเหลือง/Isolated Soy Protein   7,000 กรัม/g
  - คอลลาเจนเปปไทด์ จากปลา/Fish Collagen Peptide   3,000กรัม/g
  - เวย์โปรตีน คอนเซนเตรต/Whey Protein Concentrate  1,000 กรัม/g
  - 1,3/1,6 เบต้ากลูแคน/1,3/1,6 Beta-Glucan  0.334 กรัม/g

ส่วนประกอบอื่นๆ/Inactive Ingredients
  - ผงมอลต์สกัด (แต่งกลิ่นธรรมชาติ)/Malt Extract Powder (Natural Flavour)  1,000 กรัม/g
  - สารเพิ่มปริมาณ/Bulking Agent
  - แต่งกลิ่นเลียนแบบธรรมชาติ/Flavouring Agent
  - กลิ่นข้าวและกลิ่นข้าวมอลต์/Rice flavour and Malt Extract Powder
  - วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล(ซูคลาโลส,เออริทริทอล(INS968))

วิธีการรับประทาน
  - วันละ ซอง 18 กรัม ละลายน้ำธรรมดาหรือน้ำเย็น  150-180 มล. แล้วคนให้ละลาย

   **ปริมาณ 1 กล่องมี 15 ซอง