น้ำส้มโชกุน 100% ตราทิปโก้

ประเภทผลิตภัณฑ์
สินค้าบริโภค
เลขที่รับรองฮาลาล
91 A709 021 1249
ชื่อผู้ผลิต
บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด
ที่อยู่
90/1 หมู่ที่ 7 ถ.พหลโยธิน ต.สนับทึบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
ทะเบียนฮาลาลที่
กอท.อล. 709/2549
ผู้รับรอง
สำนักงานคณะกรรมการกลางฯ
วันที่รับรอง
1 ธันวาคม 2559
วันหมดอายุ
1 ธันวาคม 2560
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

คัดสดจากส้มโชกุนคุณภาพดี Not From Concentrate
  - วิตามิน เอ และ ซี สูง
  - ไม่แต่งกลิ่น (No Flavor Added)
  - ไม่เจือสีสังเคราะห์ (No Color Added)
  - ไม่ใช้วัตถุกันเสีย เพราะบรรจุด้วยระบบปลอดเชื้อ (No Preservatives. Packed with Aseptic Technology)

ส่วนประกอบสำคัญโดยประมาณ (Ingredient)
  - น้ำส้มโชกุน 100% (100% Shogun Orange Juice)