เครื่องดื่มนมรสมะละกอ

ประเภทผลิตภัณฑ์
สินค้าบริโภค เครื่องดิ่ม
เลขที่รับรองฮาลาล
91 A137 254 0559
ชื่อผู้ผลิต
บริษัท ยูนิ-เพลสซิเดนท์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่
502 ถ.พระประโทน-บ้านแพ้ว อ.เมือง จ.นครปฐาม
ทะเบียนฮาลาลที่
กอท.ฮล. A137/2559
ผู้รับรอง
สำนักงานคณะกรรมการกลางฯ
วันที่รับรอง
25 พฤษภาคม 2559
วันหมดอายุ
25 พฤษภาคม 2560
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ส่วนประกอบที่สำคัญโดยประมาณ
 
- น้ำ 82.164 %
  น้ำตาล 6.4%
  - นมผลเติมมันเนย 6.3%
  - เนื้อมะละกอ 4.5%
  - สารทำให้คงตัว (INS460(i)),INS466,INS407)
  - สารควบคุมความเป็นกรด(INS500(ii))
  - อิมัลซิไฟเออร์(INS471),สีธรรมชาติ(INS160a(ii),INS120)
  - แต่งกลิ่นเลียนแบบธรรมชาติ ไม่ใช้วัตถุกันเสีย 
  - เนื้อมะละกอที่ใช้ผ่านการปั่นละเอียดจได้น้ำมะละกอ