อิชิตัน กรีนที เครื่องดื่มชาเขียว รสต้นตำรับ + ดอกชาสกัด

ประเภทผลิตภัณฑ์
เครื่องดื่ม
เลขที่รับรองฮาลาล
83 C321 002 1056
ชื่อผู้ผลิต
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
เลขที่ 111/1 หมู่ที่ 4 ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทะเบียนฮาลาลที่
ผู้รับรอง
วันที่รับรอง
19 มีนาคม 2557
วันหมดอายุ
19 มีนาคม 2558
รายละเอียดผลิตภัณฑ์