Halal Kesim

ประเภทผลิตภัณฑ์
แป้ง (วัตถุดิบ)
เลขที่รับรองฮาลาล
99 727 1727 0250
ชื่อผู้ผลิต
บริษัท ฮาลาล เคซิม จำกัด
ที่อยู่
149/246 หมู่ 3 ซอยเพชรเกษม เพชรเกษม95 ถนนอ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130 ประเทศไทย
ทะเบียนฮาลาลที่
ผู้รับรอง
นาย อาศิส พิทักษ์คุมพล
วันที่รับรอง
14 กุมภาพันธ์ 2558
วันหมดอายุ
14 กุมภาพันธ์ 2559
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

test

test

test