น้ำผักผลไม้รวมผสมแครอทส้ม 100%

ประเภทผลิตภัณฑ์
เครื่องดื่ม
เลขที่รับรองฮาลาล
01 C746 013 0756
ชื่อผู้ผลิต
บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
8 หมู่ 7 ต.พืชอุดม อ.ลำลูกการ จ.ปทุมธานี
ทะเบียนฮาลาลที่
ผู้รับรอง
xxx
วันที่รับรอง
20 กรกฎาคม 2556
วันหมดอายุ
20 กรกฎาคม 2558
รายละเอียดผลิตภัณฑ์