ประกาศจุฬาราชมนตรี

วันที่ : 09/06/2017

จุฬาราชมนตรี ออกคำประกาศให้ดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนเซาวาล (วันอีฏิ้ลฟิตริ) ฮิจเราะห์ศักราช 1438
ในวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2560 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า

ที่มา #สำนักจุฬาราชมนตรี

18893299_309970562777508_5248596739712754760_n