ข่าวคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

วันที่ : 09/06/2017

แผนผังการบริหารงานของสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย นำโดย พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

และมีรองเลขาธิการแบ่งงานรับผิดชอบอีก 8 ท่าน ดังนี้
รองเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยลำดับที่ 1 นายไชยา สกุลชาห์ (ผู้แทน กอจ. กาญจนบุรี)
รองเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยลำดับที่ 2 นายสมาน อาดัม (ผู้แทน กอจ. ตราด)
รองเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยลำดับที่ 3 นายนายสมนึก เหมประพันธ์ (ผู้แทน กอจ. สุราษฏร์ธานี)
รองเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยลำดับที่ 4 นายประสาร บุญส่ง(ผู้แทน กอจ. เพชรบุรี)
รองเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยลำดับที่ 5 นายนายอนุมัติ อาหมัด (จุฬาราชมนตรีคัดเลือก)
รองเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยลำดับที่ 6 นายอาหะหมัด ขามเทศทอง (ผู้แทน กอจ. กรุงเทพมหานคร)
รองเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยลำดับที่ 7 นายอิบรอเหม อาดำ (ผู้แทน กอจ. สตูล)
รองเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยลำดับที่ 8 นายเสรี ล้ำประเสริฐ (ผู้แทน กอจ. ปทุมธานี)

11

qqqq copy