ข่าวคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

วันที่ : 09/06/2017

คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย โดยจุฬาราชมนตรีดำรงตำแหน่งประธานกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

พร้อมรองประธานกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยอีก 10 คน อันประกอบด้วย 
รองประธานกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยลำดับที่ 1 นายอรุณ บุญชม (จุฬาราชมนตรีคัดเลือก)
รองประธานกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยลำดับที่ 2 นายสมาน มาลีพันธุ์ (จุฬาราชมนตรีคัดเลือก)
รองประธานกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยลำดับที่ 3 นายอนันต์ วันแอเลาะ (ผู้แทน กอจ. นนทบุรี)
รองประธานกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยลำดับที่ 4 นายแวดือราแม มะมิงจิ (จุฬาราชมนตรีคัดเลือก)
รองประธานกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยลำดับที่ 5 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน (จุฬาราชมนตรีคัดเลือก)
รองประธานกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยลำดับที่ 6 นายกรียา กิจจารักษ์ (ผู้แทน กอจ. นครศรีธรรมราช)
รองประธานกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยลำดับที่ 7 นายเบิ้ม ปาทาน (ผู้แทน กอจ. นครสวรรค์)
รองประธานกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยลำดับที่ 8 นายอรุณ อีซอ (ผู้แทน กอจ. ฉะเชิงเทรา)
รองประธานกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยลำดับที่ 9 นายสุริยา อร่ามวงศ์ (ผู้แทน กอจ. แม่ฮ่องสอน)
รองประธานกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยลำดับที่ 10 นายสวาป เผ่าประทาน (ผู้แทน กอจ. ประจวบคีรีขันธ์)

18

 

Untitled-1