ข่าวคณะกรรมการกลางฯ

วันที่ : 20/06/2015
 ประชุมกอท.ครั้งที่ 5/2558

                เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย จัดประชุมกอท.ครั้งที่ 5/2558 โดยมีนายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 50 ท่าน ณ ห้องประชุม โรงแรมภูเก็ต เกรซแลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต

~ภาพบรรยากาศการประชุม~